Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne

Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-09-07
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-09-06
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-09-05
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-09-01
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-30
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-29
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-28
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-23
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-22
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-20
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-19
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-17
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-16
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-15
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-13
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-12
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-11
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-10
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-09
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-08
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-07
Kozubszczyzna - bociani azyl - oczko wodne
2017-08-06

Ośrodek rehabilitacji Bocianów położony jest we wsi Kozubszczyzna w Gminie Konopnica, 5 km od granic Lublina.
Pod okiem kamery można oglądać bociany, które wymagają czasowego leczenia czy też stałych rezydentów, którzy z racji trwałych kontuzji skrzydeł nie są w stanie powrócić do środowiska naturalnego. Wówczas takie osobniki pozostają w ośrodku do końca swoich dni,
Oprócz bocianów czasem można zaobserwować inne ptaki odwiedzające staw np. gołębie czy czaple.

Działania ośrodka rehabilitacji można wspierać.
Stowarzyszenie "Szansa dla Bociana".
Kozubszczyzna 142
Bank zachodni WBK
Nr konta: 89 1090 2688 0000 0001 3317 0991
tytułem: Pomoc bocianom

PL

Komentarze