Przeworsk

Przeworsk
2017-09-02
Przeworsk
2017-08-31
Przeworsk
2017-08-30
Przeworsk
2017-08-29
Przeworsk
2017-08-28
Przeworsk
2017-08-27
Przeworsk
2017-08-24
Przeworsk
2017-08-23
Przeworsk
2017-08-21
Przeworsk
2017-08-20
Przeworsk
2017-08-17
Przeworsk
2017-08-14
Przeworsk
2017-08-13
Przeworsk
2017-08-12
Przeworsk
2017-08-11
Przeworsk
2017-08-10
Przeworsk
2017-08-09
Przeworsk
2017-08-08
Przeworsk
2017-08-07
Przeworsk
2017-08-06
Przeworsk
2017-08-05
Przeworsk
2017-08-04
Przeworsk
2017-08-03
Przeworsk
2017-08-02
Przeworsk
2017-08-01
Przeworsk
2017-07-30
Przeworsk
2017-07-29
Przeworsk
2017-07-28
Przeworsk
2017-07-27
Przeworsk
2017-07-26
Przeworsk
2017-07-24
Przeworsk
2017-07-22
Przeworsk
2017-07-20
Przeworsk
2017-07-19
Przeworsk
2017-07-18
Przeworsk
2017-07-17
Przeworsk
2017-07-16
Przeworsk
2017-07-14
Przeworsk
2017-07-13
Przeworsk
2017-07-12
Przeworsk
2017-07-10
Przeworsk
2017-05-29

Przeworsk - miasto w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, przy trasie międzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej.

Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1394 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim. W latach 1975–1998 w województwie przemyskim. Jest członkiem Związku Miast Polskich.

Miasto liczy 15 733 mieszkańców (31 grudnia 2010)[4]. Patronem miasta jest Święty Antoni z Padwy.

Pierwsza wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1281 r. Miasto zostało lokowane w 1393 r. na przecięciu ważnych szlaków handlowych, w miejscu dawnego grodu ruskiego. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w 1470 r. powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim ziemi przemyskiej i odbywały się w nim szlacheckie sądy ziemskie. Miasto przez lata odgrywało rolę ważnego centrum życia gospodarczego, głównie rzemiosła (tkactwo) i wymiany handlowej. Liczne najazdy wojsk tatarskich, kozackich, rosyjskich i szwedzkich spowodowały upadek Przeworska. Na przełom wieków XIX i XX przypada wzmożony rozwój miasta związany z powstaniem ordynacji Lubomirskich (1825), budową cukrowni (1895) i węzła kolejowego.

Współcześnie Przeworsk jest lokalnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym, a także węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżują się ważne arterie komunikacyjne i trzy linie kolejowe. Miasto stanowi centrum administracyjne powiatu – jest siedzibą m.in. starostwa, sądu rejonowego, prokuratury rejonowej, komendy powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

W mieście znajduje się ok. 60 obiektów zabytkowych. Do najważniejszych należą: gotyckie klasztory obronne: Bernardynów (Kościół Świętej Barbary) i Bożogrobców (Bazylika z Kaplicą Grobu Bożego), Ratusz, klasycystyczny Pałac Lubomirskich, barokowy klasztor szarytek, jedyny w Polsce żywy skansen „Pastewnik”.

PL

Komentarze