Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela

Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-09-07
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-09-01
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-08-31
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-08-30
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-08-29
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-08-28
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-08-27
Warszawa - Rondo Plac Zbawiciela
2017-08-23

SP5KAB to najstarszy w Warszawie klub krótkofalarski. Działamy nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych i możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami, o których świadczy bogata kolekcja pucharów i dyplomów. Od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z prowadzeniem łączności na pasmach amatorskich. Najlepszym dowodem na ogromne zainteresowanie krótkofalarstwem jest szybko rosnąca liczba członków klubu SP5KAB. W jego szeregi wstępują osoby zainteresowane rozmaitymi dziedzinami krótkofalarstwa –jak wiadomo, nasze hobby ma rozmaite oblicza i nie kończy się na prowadzeniu łączności. Wśród nas spotkać można zaawansowanych konstruktorów sprzętu radiowego, jak również pasjonatów historii radia. Poza spotkaniami w siedzibie klubu, organizujemy zajęcia w terenie – aktywacje radiowe interesujących miejsc, zasługujących na promocję ze względu na walory historyczne. Włączamy się również w działania związane z obronnością kraju.

WWW.SP5KAB.PL

PL

Komentarze