Warszawa - Panorama Centrum

Warszawa - Panorama Centrum
2017-09-01
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-31
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-30
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-29
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-23
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-20
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-17
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-16
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-15
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-14
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-13
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-12
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-11
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-10
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-09
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-08
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-07
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-06
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-05
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-04
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-03
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-02
Warszawa - Panorama Centrum
2017-08-01
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-31
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-30
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-29
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-28
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-27
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-26
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-24
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-22
Warszawa - Panorama Centrum
2017-07-19

SP5KAB to najstarszy w Warszawie klub krótkofalarski. Działamy nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych i możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami, o których świadczy bogata kolekcja pucharów i dyplomów. Od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z prowadzeniem łączności na pasmach amatorskich. Najlepszym dowodem na ogromne zainteresowanie krótkofalarstwem jest szybko rosnąca liczba członków klubu SP5KAB. W jego szeregi wstępują osoby zainteresowane rozmaitymi dziedzinami krótkofalarstwa –jak wiadomo, nasze hobby ma rozmaite oblicza i nie kończy się na prowadzeniu łączności. Wśród nas spotkać można zaawansowanych konstruktorów sprzętu radiowego, jak również pasjonatów historii radia. Poza spotkaniami w siedzibie klubu, organizujemy zajęcia w terenie – aktywacje radiowe interesujących miejsc, zasługujących na promocję ze względu na walory historyczne. Włączamy się również w działania związane z obronnością kraju.

WWW.SP5KAB.PL

PL

Komentarze