Warszawa - Rondo Kercelak

Warszawa - Rondo Kercelak
2017-09-02
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-09-01
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-31
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-30
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-29
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-28
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-27
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-24
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-21
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-20
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-18
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-17
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-15
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-14
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-13
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-12
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-11
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-10
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-09
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-08
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-07
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-06
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-05
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-04
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-03
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-02
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-08-01
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-30
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-29
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-28
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-27
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-25
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-22
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-21
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-20
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-19
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-18
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-17
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-16
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-15
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-14
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-13
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-12
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-11
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-05
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-03
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-07-02
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-30
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-29
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-28
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-27
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-26
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-25
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-24
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-23
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-22
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-21
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-19
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-18
Warszawa - Rondo Kercelak
2017-06-17

Kercelak, Plac Kercelego, „Kiercelak” – funkcjonujące od 1867 do 1944 roku największe targowisko przedwojennej Warszawy. Rozpoczynało się w rejonie ulic Chłodnej i Towarowej, rozwijając wzdłuż ulicy Okopowej i dochodząc do ulic Ogrodowej i Leszno (dzisiejszy odcinek alei „Solidarności” od ulicy Wroniej do ulicy Młynarskiej oraz wschodnia część ulicy Okopowej zostały wybudowane po drugiej wojnie światowej). Zajmowało teren o wielkości około półtora hektara.

PL

Komentarze