Wyniki dla frazy: chata

 • Skalne Pleso I
  Stoki
  Skalne Pleso I
 • Skalne Pleso II
  Stoki
  Skalne Pleso II
 • Szczyrk - Chata Wuja Toma
  Stoki
  Szczyrk - Chata Wuja Toma